9
HEI
13.00
PPV/PiTa YJ P2010, B14 (2010 synt.)

EPS/Valkoinen - PPV PiTa YJ   0 - 3

Helsinki, Tali 18