9
HEI
13.00
PPV/PiTa YJ P2010, B14-15 Harraste 11v11 (2010-09 synt.)

PPV PiTa YJ2 - KOPSE/Sininen  1 - 2

Helsinki, Kontula 48