9
HEI
11.00
PPV/PiTa YJ P2010, B14-15 Harraste 11v11 (2010-09 synt.)

EsPa/Vihreä - PPV PiTa YJ2   1 - 2

Helsinki, Kontula 48