Joukkue

Hynninen Miika
Hynninen Mika
Kari Marko
Kumpulainen Harri
Kuusk Janno
Lehto Antti
Leinonen Simo
Nummi Juhani
Pastila Markus
Peltonen Matti
Suhonen Jomi
Yrjälä Kalle

Toimihenkilöt