PPV:n Koronaohjeet
Pajamäen Pallo-Veikot RyJulkaistu: 13.12.2021 00.00

PPV:n Koronaohjeet

PPV:N OHJEISTUKSET KORONAVIRUSTILANTEESEEN LIITTYEN

PPV ohjeistaa alla olevilla ohjeilla joukkueitaan toimimaan edelleen vastuullisesti ja omalta osaltaan ehkäisemään viruksen leviämistä. Seuraamme tiiviisti viranomaisten määräyksiä ja ohjeistuksia. Määräysten osalta toimimme ehdottomasti, ohjeistusten osalta käytämme kokonaisharkintaa, taataksemme pelaajillemme edelleen mahdollisimman turvallisen toimintaympäristön ja pitääksemme jokaisesta pelaajastamme kokonaisvaltaisesti huolta mahdollisimman hyvin.

Kaikkia toimintaohjeita on noudatettava jokaisen joukkueen osalta.

PPV:n joukkuetoiminta toistaiseksi

Aktiivisessa lähitoiminnassa ovat tällä hetkellä seuran kaikki juniori- ja aikuisjoukkueet. Kaikki toiminta on mitoitettu niin, että turvavälit on mahdollista säilyttää niin halutessaan. Jokaisen joukkueen tulee noudattaa kaikessa toiminnassaan niin ulko- kuin sisätiloissakin terveysturvallista toimintatapaa.

Aluehallintoviraston 2.12.2021 antamien määräysten mukaan kaikkien yli 16-vuotiaiden tulee esittää koronapassi osallistuakseen sisätiloissa järjestettävään toimintaan (harjoitus, ottelu, turnaus, muu seuran tapahtuma).Myös Pajamäki halli on sisätila.

Määräys koskee myös ulkotiloja, kun tilaan tulee yli 50 henkilöä mukaan lukien pelaajat, toimihenkilöt, erotuomarit ja toimitsijat. Lähtökohtaisesti PPV:n tulee mitoittaa tapahtumat niin, että kenttäalueella ei ole samaan aikaan yli 50 henkilöä. Mikäli näin kuitenkin tapahtuu esimerkiksi harjoitusotteluiden aikaan, on järjestävä taho vastuussa koronapassien tarkistamisesta.

Määräys ei koske seuraan työsuhteessa olevaa sopimusvalmentajaa

.

Ottelutapahtumissa tuomari ei ole työsuhteessa, eli myös 16-vuotiaiden ja vanhempien tuomareiden ja pelinohjaajien koronapassit tulee tarkistaa.

Määräys koskee kaikkia PPV:n joukkueita.

Määräys koskee myös tiloissa olevia vanhempia, joten toistaiseksi vanhemmat eivät voi olla seuraamassa harjoituksia sisätiloissa.

Koronapassin tarkastamisesta vastaa joukkue/ryhmä. valmentaja.

Koronapassi tulee tarkistaa jokaisessa tapahtumassa (esim. kerran viikossa ei riitä). Koronapassin tiedoista ei saa muodostaa rekisteriä eikä sen tietoja kerätä muistiin millään tavoin.

Toiminnan järjestäjä (seura –> joukkue) on vastuussa, että jokaisessa tapahtumassa mukana olevat ovat näyttäneet koronapassin. Ilman koronapassia toimintaan ei edellä mainitun mukaisesti voi osallistua. Mikäli koronapassiton henkilö ei kehotettaessa poistu tiloista, tulee paikalle kutsua viranomaiset, jotka suorittavat poistamisen.

Junioreiden toiminta jatkuu lisäämällä ja tähdentämällä jo käytössä olevia terveysturvallisuustoimia. Tilat on mitoitettu niin, että halutessaan turvavälejä on mahdollista noudattaa.

Seuran omalla päätöksellä pelattavien otteluiden enimmäisyleisömäärä on toistaiseksi myös koronpassia näyttämällä 50 henkeä, jotta kaikilla on tosiasiallinen mahdollisuus pitää katsomossa turvaetäisyydet. Ottelun järjestävä joukkue on velvoitettu valvomaan, että katsomossa on enintään edellä mainittu henkilömäärä, ja että se on tiedossa myös vastustajajoukkueelle. Kioskipalvelut sekä WC-tilojen käyttö tulee järjestää niin, että niiden terveysturvallinen käyttö on mahdollista.

Toiminnassa on noudatettava niin edellä mainittuja, kuin aiempiakin turvallisuusohjeita, jotka löytyvät alta:

Toimintaan ei saa osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Oireisen on hakeuduttava koronavirustestiin ja omaehtoiseen karanteeniin.

Etenkin ennen leirejä, turnauksia tai pitkiä vierasottelumatkoja pelaajien tulee tehdä oman olon arviointi, jossa käytetään apuna alla olevia kysymyksiä. Kyselyn oireiden ilmentyessä tulee käydä koronavirustesteissä ja saada negatiivinen testitulos ennen osallistumista.

Onko sinulla ollut kuluneen 14 vuorokauden aikana seuraavia oireita:

Yskä? Kuumetta yli 37,5 astetta? Kurkkukipua? Hengenahdistusta? Nuhaa? Menettänyt haju- tai makuaistin? Päänsärkyä tai lihaskipua? Ripulia tai vatsakipua?

HUOM! Mikäli pelaajalla ilmenee oireita kesken tapahtuman, tämä tulee eristää muusta joukkueesta ja järjestää tälle yhdessä vanhempiensa kanssa kuljetus kotiin mahdollisimman nopeasti.

Suosittelemme vahvasti, että valmentajat, toimihenkilöt ja yli 12-vuotiaat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia harjoittelun ulkopuolella.

Harrastustoimintaan kokoontuvat vain tarvittavat henkilöt: osallistujat, valmentajat, toimihenkilöt ja välttämättömät huoltajat. Muiden kuin toimintaan osallistujien ja ohjaajien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa minimoidaan

Jokaisella pelaajalla on harjoituksissa oma henkilökohtainen (kotona täytetty) juomapullo.

Avoinna olevien vessojen käyttö on sallittua (tilassa vain yksi henkilö kerrallaan).

Kentälle ei saa sylkeä. Mikäli joudut aivastamaan tai yskimään, tulee se tehdä hihaan tai paidan sisään.

Käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. Kädet pestään huolellisesti ennen ja jälkeen harjoitukseen. Käsidesiä on oltava saatavilla harrastustoiminnan aikana.

Koronavirukselle altistuminen joukkuetoiminnassa

Joukkuetoiminnassa tapahtuneiden altistumisten kohdalla tulee toimia seuraavasti:

Asiasta tiedotetaan seuraa (toiminnanjohtaja), joukkueen toimihenkilöitä, altistuneita ja pelaajien vanhempia.

Ottelutilanteissa tulee olla yhteydessä myös vastustajajoukkueeseen ja ottelun tuomaristoon.

Lähtökohtaisesti joukkueen toiminta keskeytetään lisätietojen keräämisen ajaksi. Alla olevien ohjeiden mukaisesti kuitenkin toimitaan, kunnes viranomaistahot toisin määräävät.

HUOM! Ennakkotapausten ja tämänhetkisen tiedon perusteella toiminnassa tapahtunut altistuminen ei automaattisesti johda karanteeniin. Ole asiasta yhteydessä joukkueenjohtajaan.

HUOM! Viranomaisten ja lääkärien ohjeet saattavat muuttaa edellä mainittua tilannetta, ja näiden tahojen ohjeet ovat aina ensisijaiset. Huomaa, että tartunnan saanut henkilö voi levittää virusta eteenpäin jo 1-2 vuorokautta ennen oireiden alkamista.

Ennakkotapausten ja tämänhetkisen tiedon valmentajat tai muut toimihenkilöt eivät ole altistuneita, mikäli toiminnassa ei ole ollut lähikontaktia (palaverit sisätiloissa, pitkä keskustelu kasvokkain sairastuneen kanssa tms.). Samaa logiikkaa sovelletaan toisinpäin valmentajan tai muun toimihenkilön ollessa altistava henkilö.

Tartunnanjäljitys on tällä hetkellä ruuhkautunut, joten seuran joukkueiden tulee toimia näiden ennakkotapauksiin ja tämänhetkiseen tietoon perustuvien ohjeiden mukaisesti, kunnes viranomaisohjeistukset saapuvat. Joukkueenjohtaja auttaa tulkinnoissa ja linjauksissa tarvittaessa.

Viestintä tilanteesta on joukkueen toimihenkilöiden vastuulla, sillä viestin halutaan kulkevan suoraviivaisesti viranomaisten ja asianosaisten välillä, ja joukkueella on aina paras tieto altistuneista ja itse altistumistilanteesta. Seura avustaa tarvittaessa.

Karanteeni

HUOM! Aina altistuminen ei tarkoita automaattista karanteenia. Jos tartuntatautilääkäri ei arviossaan päätä toisin, sinua ei määrätä karanteeniin seuraavissa tapauksissa:

Olet saanut kaksi rokoteannosta ja toisesta annoksesta on kulunut vähintään viikko. Kaksi rokoteannosta suojaa hyvin koronavirustautia ja sen vakavia muotoja vastaan.

Sinulla on aiemmin ollut koronatartunta ja olet saanut yhden rokoteannoksen ja rokotuksestasi kulunut vähintään viikko. Karanteenia ei tässä tilanteessa lähtökohtaisesti tarvita, sillä sairastetun infektion ja ensimmäisen rokotusannoksen yhdistelmä antaa samalla tavalla suojaa kuin kaksi rokoteannosta.

Sinulla on lääkärintodistus siitä, että sinulla on alle kuusi kuukautta aiemmin todettu koronatartunta. Nykytiedon mukaan suoja koronavirusta vastaan säilyy kuusi kuukautta sairastumisen jälkeen.

Jos olet altistunut koronalle ja saat oireita, mene koronatestiin, vaikka olisit täysin rokotettu.

Mene uudelleen testiin negatiivisesta tuloksesta huolimatta, jos saat myöhemmin koronavirusinfektion oireita.

Karanteenin pituudesta riippumatta sinun pitää seurata oireiden ilmaantumista 14 päivää altistuksen alkamisesta. Jos saat oireita, mene heti testiin.

Paluu toimintaan sairastumisen jälkeen

Mikäli pelaajalla tai joukkueen toimihenkilöllä on hengitystieoireita, ei toimintaan tule osallistua. Toimintaan voi palata takaisin THL:n antamien ohjeiden mukaisesti. Seuratoiminta vertautuu ao. linkin takaa löytyvässä tekstissä mainittuun varhaiskasvatukseen ja kouluun.

Matkustaminen

Muistutamme PPV-perhettä, että koronavirus on edelleen suuri maailmanlaajuinen riski. Pandemian takia tilanne voi edelleen muuttua nopeasti ja ennalta-arvaamattomasti. Matkustaminen kohottaa tartuntariskiä, ja nopeat muutokset COVID-19-epidemiatilanteessa ovat edelleen mahdollisia. Tästä syystä PPV toimii THL:n suositusten mukaan, ja suosittelee kaikille ulkomaille matkustaville täyden koronarokotussuojan hankkimista ennen matkalle lähtöä.

PPV:n joukkueet eivät kuitenkaan toistaiseksi osallistu ulkomaisiin turnauksiin. Tilannetta päivitetään kauden aikana.

Matkustamisessa tulee ehdottomasti noudattaa THL:n ohjeistuksia.

Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme, toimitaan fiksusti ja vastuullisesti, ja pysytään terveinä!

PS

THL:n suositukset voivat muuttua tilanteen muuttuessa. Seuraa THL:n ohjeita